1.התשלום של ההזמנה ישולם או בחנות או באתר במעמד ההזמנה
2.הריני מאשר שראיתי את המוצר באתר או באחד מסניפיי הרשת ואת טיבו ואני מסכים לקבל את הזמנתי ברמה זו , כפי שהוצגה בפני ע"י רהיטי  וולוצ'ה בע"מ
3.ידוע לי כי יש מקום לסטיות כגון העץ או הבד עד 20%4. רהיטי וולוצ'ה אחראים לטיב המוצרים בשימוש סביר עפ"י חוק המכר במשך 12 חודשים מיום האספקה(לפי תעודת המשלוח)           האחריות חלה על היצרנים.
4.במקרה ויש צורך להוביל את הרהיט מחוץ לבית הלקוח,ההובלה ע"ח הלקוח.(לאחר 12 חודשים בתום תקופת האחריות)
5.אין אנו אחראים לבדי הריפוד.הלקוח יודע שרהיטי וולוצ'ה רוכשים עבורו את בדי הריפוד ללא מתן אחריות לטיבם.הלקוח יודע כי הבדים איתם עובדת הרשת הינם מיובאים.והיה והבד          שהזמין הלקוח אינו נמצא במלאי,יוזמן הלקוח להחליף בד לזה הקיים במלאי,ומבלי שתהיינה ללקוח כל תביעות כלפי המוכר כיאלו לא עמד בתנאי ההסכם.ייתכנו אחוזי סטייה בצבע.
6.הלקוח יודע שרהיטי וולוצ'ה מזמין את חומרי הגלם אצל יצרנים ויבואנים. במידה ופריט מסויים מחומרי הגלם האלה יחסר יעודכן הלקוח על המשך ייצור ההזמנה.
7.מוסכם כי הלקוח יביא מידות למוצרים שהוא מזמין ויהיו על אחריותו בלבד.
8.ביטול הזמנה למוצרי מדף ע"י הלקוח תוך 14יום מיום ההזמנה , ובתנאי שעדיין לא סופק ללקוח.
9.במידה והרהיט הוזמן לפי מידות מיוחדות או בצבעים לפי בחירתו האישית של הלקוח. הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנה זו כלל והוא מוותר בה על הזכות שניתנה לו ע"י המועצה לצרכנות        לבטל הזמנתו תוך 14 יום מיום ההזמנה. או לחילופין ישלם הלקוח 25% מערך ההזמנה לרהיטי וולוצ'ה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של רהיטי המושבה.
10.מחיר ההזמנה קבוע ולא יחולו בו כל שינויים, למעט שינוי היטלים ו/או מיסים שיוטלו בתוקף החוק עד מועד ההספקה ויחייבו את הלקוח.
11.צ'ק שלא יכובד במועדו יחייב את הלקוח ב- 5% מערכו כפיצוי לרהיטי וולוצ'ה אשר ישולמו במזומן (מייד, מבלי לפגוע בזכויות רהיטי וולוצ'ה , אם תמורת הצ'ק החוזר, תשולם מעבר ל-      7 ימים מיום החזרתו מן הבנק, ישלם הלקוח ריבית בגובה ריבית חריגה אשר תיהיה נהוגה בבנק ישראל בפועל,לפי חישוב יומי.)
12.אנו עושים הכל על מנת לעמוד בזמן האספקה של המוצר אך שומרים לעצמנו את הזכות להקדים או לאחר את האספקה בזמן סביר.
13.המוצר יישאר רכוש של רהיטי ןןלןצ'ה עד לפירעון סופי של כל התשלומים ע"י הלקוח.במידה והתשלומים לא ייפרעו בהתאם להזמנה , רשאי רהיטי המושבה או בה כוחה , לקחת את               המוצר עד לפרעון סופי של כל התשלומים.
14.במידה והמוצר לא ייכנס דרך הכניסה או בחדר המדרגות בבית הלקוח.יישא הלקוח בהוצאות הזמנת מנוף להכנסת המוצר לבית הלקוח ועל חשבון הלקוח.15.רהיטי וולוצ'ה לא יהיו          אחראים כלל בכל צד ואופן שיהיה באם הלקוח יעשה הובלה  ו/או הרכבה עצמית של הרהיט.
16.רהיטי וולוצ'ה לא מרכיבים שום רהיטי על קיר גבס. לקוח הקונה ריהוט במטרה להרכיבו על קיר גבס, קונה את הריהוט על אחריותו בלבד.
17.שירות - תנאי שירות יבוצעו מיום קבלת בקשה לשרות בכתב מהלקוח ועד 31 ימי עבודה.
18.אני מאשר בחתימתי או באישור ההזמנה באתר שלא הובטח לי דבר ע"י רהיטי וולוצ'ה מעבר לרשום בטופס זה.
19.מוסכם כי מקום השיפוט הוא רמלה.
20.אין החנות אחראית לתליית מוצרים על הקיר , האחריות על הלקוח בלבד.
21.הובלה מקומה שלישית בתוספת תשלום.
טואול - בניית אתרים